• Polski
  • English
Delta Prototypes

Konkurs "Młody Naukowiec"

Michał Latacz laureatem konkursu
"MŁODY NAUKOWIEC - KREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ"

 Cytując za organizatorem: "W celu wyłonienia rozwiązań naukowych o najwyższym potencjale wdrożeniowym przeprowadzono konkurs "MŁODY NAUKOWIEC - KREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ", który odbył się w terminie od 15.01.2010 do 05.03.2010 br. Zgłoszone projekty badawcze dotyczyły różnych dziedzin nauki m.in. automatyki i robotyki, odnawialnych źródeł energii, informatyki stosowanej, budownictwa, chemii organicznej i nieorganicznej, architektury, a nawet diagnostyki medycznej. Wśród osób składających projekty znaleźli się studenci, doktoranci, pracownicy naukowi, jak również młodzi absolwenci Politechniki Krakowskiej." Konkurs finansowany w ramach projektu „MŁODY NAUKOWIEC- krKREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ" finansowanego z programu Ministra MNISW „Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Konkurs zorganizowany został przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej a patronat honorowy nad nim objął JM REKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ Prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak.

Spis zdjęć

Od lewej: Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Michał Latacz (Delta Prototypes), Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Dyplom "Młody Naukoweic - Kreator Rzeczywistości Gospodarcej
Od lewej: Magdalena Wójtowicz (CTT PK), Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Michał Latacz (Delta Prototypes), Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak oraz laureaci konkursu MŁODY NAUKOWIEC - KREATOR RZECZYWISTOŚCI GOSPODARCZEJ
Od lewej: Wioleta Chac (CTT PK), Dorota Markiewicz-Roszak (CTT PK), Waldemar Górka (CTT PK)
Prorektor ds. nauki prof. dr hab. inż. Jan Kazior (Politechnika Krakowska)
Prezentowane pojazdy oraz rozwiązania konstrukcyjne są chronione międzynarodowym prawem patentowym.
Wszelkie znaki firm znajdujących się na stronie zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i są wyłączną własnością tych firm.
Copyright © 2007 - 2019 Delta Prototypes. All rights reserved.